29 September 2013

With her nose in the books


''Met haar neus in de boeken''
(photographer unknown)