01 December 2013

Eeuwige thuisreis - Ben Ros

Ben Ros [1952-1994]
in de heuvels
van Connamara - 1992
(foto: Hans van den Bos)
Oneindig laagland schiet voorbij
als een versneld gedicht.
De intercity-trein naar H.
vervult meedogenloos z'n plicht.

Tot ver voorbij de laatste stad,
de laatste link naar zee.
Waar hoeves zwijgen aan de bosrand,
gelatenheid heerst onder 't vee.

En steeds opnieuw in zomers zand
en schaduw van gedegen woud,
leiden de voetstappen naar waar
het volk van trots en schaamte knauwt.

Vervoerd zit ik en zuip en weet
mijn land waar eens ik dronk,
met wie mijn vrienden waren,
de tijdvergeten uren rond.


Ross Castle in Killarney - 1992
(foto: Hans van den Bos)


Dit gedicht werd eerder gepubliceerd 
in het literaire tijdschrift
'Van Overheidswege'
1e jaargang nr. 4 voorjaar 1983
No comments:

Post a Comment