26 May 2014

Chamber Music I by James JoyceChamber Music I


Strings in the earth and air
  Make music sweet;
Strings by the river where
  The willows meet.

There's music along the river
  For Love wanders there,
Pale flowers on his mantle,
  Dark leaves on his hair.

All softly playing,
  With head to the music bent,
And fingers straying
  Upon an instrument.


Kamermuziek I


Snaren in de aarde en lucht
  Maken muziek zoet;
Snaren bij de rivier waar
  Men de wilgen ontmoet.

Er is muziek bij de rivier
  Want Liefde is zwervend daar,
Bleke bloemen op zijn mantel,
  Donkere bladeren op zijn haar.

Allen zachtjes spelend,
  Met hoofd naar muziek gewend
En vingers zwervend
  Over een instrument.


(Translation into Dutch by Hans van den Bos)

No comments:

Post a Comment